ANUNCI PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

28/04/2022

El Consell Rector d’Elèctrica de Guadassuar, Coop. V. en la reunió ordinària de data 28 d’abril de 2022, va acordar convocar la celebració d’Assemblea General Ordinària, el dijous, dia 2 de juny, a les 20:00 hores en primera convocatòria ia les 20:30 hores en segona convocatòria, el Centre Cultural de Guadassuar, situat al Carrer Sant Josep, 1.

En el punt cinquè de l’ordre del dia figura l’elecció per a la renovació de la meitat del Consell Rector. Cessen en els seus càrrecs: President, Tresorer, Vocal 2n i 4t.

En conseqüència, i segons el que estableix l’article 30 dels Estatuts de la Cooperativa, s’obre un termini de deu dies, comptats des del dia d’avui, perquè els socis que estiguin interessats puguin presentar les seves candidatures a la renovació dels càrrecs vacants. Aquest termini acabarà el dilluns, dia 12 d’abril, a les 14:00 hores.

La presentació de candidatures es realitzarà en la Secretaria de la Cooperativa mitjançant escrit en el qual s’indicarà el nom i cognoms del candidat, número de soci i del Document Nacional d’Identitat. Al candidat se li lliurarà justificant de la presentació amb expressa indicació de la data i hora.

Guadassuar a 28 d’abril de 2022

EL CONSELL RECTOR