Avís legal

Denominació Social: ELECTRICA DE GUADASSUAR COOP. V.

Domicili Social: GRAN VIA, 88, 46610 Guadassuar (València)

CIF / NIF: F46004750

Telèfon: 962.570.107 e-mail: info@coopelec.es

Nom de domini: electricaguadassuar.com

OBJECTE

El prestador, responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús del mateix. Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions establertes en el present Avís, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d’aplicació. EI prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de fer el preavís posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web del prestador.

RESPONSABILITAT

El prestador s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest. EI lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits arxius d’informació que el servidor enviarà a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Això no obstant, si desitja conèixer de forma detallada quin és l’ús de les cookies per part del lloc web pot consultar la nostra política de galetes. El prestador no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web del prestador. Tanmateix, i en compliment de 10 disposat en l’art. 11 i 16 de la LSSI-CE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o, si s’escau bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata a l’administrador del lloc web. Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, el prestador no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pagina web.

Protecció de dades personals

El prestador es troba profundament compromès amb el compliment de la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal, i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades en l’art. 9 de la Llei 15/1999, de Protecci6n de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i en el Reglament de Desenvolupament de la LOPD. EI prestador posa a disposició dels usuaris la Política de Privacitat de l’entitat informant als usuaris respecte als següents aspectes: o Dades del responsable del tractament. o Dades tractats. o Fitxer en el qual s’emmagatzemen. o Finalitat del tractament. o Obligatorietat o no de facilitar, així com les conseqüències en cas de no facilitar-los. o Sobre els drets que assisteixen a tot usuari i el procediment per exercitar-los.

Propietat intel·lectual i industrial

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i / o gràfics són propietat del prestador o, si escau disposa de llicència o autorització expressa parell part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits parell la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres publiques corresponents. Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor. Els dissenys, logotips, text