Gestió transparent

Anualment, la Cooperativa Elèctrica de Guadassuar celebra una Assemblea General a la qual els socis han d’assistir. En ella s’expliquen les diferents actuacions i decisions preses pel Consell Rector. Prèviament, cada soci rep en el seu domicili una memòria anual, juntament amb un balanç de situació i un compte de Pèrdues I Guanys.

Els socis poden consultar en qualsevol moment informació comptable com dels òrgans de Govern de la Cooperativa Elèctrica de Guadassuar si així ho desitja. Per a fer-ho, pot dirigir-se a les nostres oficines, per e-mail o per telèfon.

FILOSOFIA I OBJECTIUS

Aquests són els objectius generals i la filosofia sota la qual es tracen els plans d’acció i desenvolupament de COOPELEC:

  • Abandó de la dependència del gas i del petroli
  • Aposta per energies renovables sense emissions de CO2
  • Sensibilització social per a un ús eficient i intel·ligent de l’energia

CONSELL RECTOR

El consell rector del COOPELEC està format per un total de 8 membres: president, vicepresident, tresorer, secretari i quatre vocals. Es tria per votació en Assemblea General i l’estada fixada en aquest càrrec és de quatre anys. Les eleccions se celebren cada dues anys sent en aquest període renovada la meitat del consell. Prèviament s’anuncia als socis les eleccions i els terminis perquè qui ho desitge presente la seua candidatura. Encara que cada membre del consell exerceix una funció/carregue dins del mateix, tots els acords i decisions es prenen entre tots a votació.

Els temes que es tracten en el Consell Rector són de tota índole, des de la presa de decisions econòmiques a l’aprovació de comptes passant per la legislació o l’organització i/o col·laboració en els múltiples esdeveniments socials, esportius i culturals en els quals COOPELEC participa.

Els actuals membres del Consell Rector són:

President: JOSE VICENTE SAIS NOGUERA
Vice-President: JOSE RIBES ASENSI
Tresorer: JAVIER OSCA GARCIA
Secretari: AMPARO ARNANDIS ROIG
Vocal lº: RAFAEL ROIG PÉREZ
Vocal 2º: FRANCISCO SANZ APARISI
Vocal 3º: JOSE VICENTE CERDÁN GUTIÉRREZ
Vocal 4º: JOSE JORNET COLOMINA

JOSE VICENTE SAIS NOGUERA
JOSÉ RIBES ASENSI
JOSE VICENTE CERDAN GUTIERREZ
JAVIER OSCA GARCIA
AMPARO ARNANDIS ROIG
FRANCISCO SANZ APARIS
RAFAEL ROIG PEREZ
JOSÉ JORNET COLOMINA

SOCIS I ASSEMBLEARIS

OBLIGACIONS

En l’actualitat la Cooperativa Elèctrica de Guadassuar compta amb uns 3000 socis.
Les seues obligacions són:

Asistencia a la Asamblea General que se celebra anualmente

Pago de una cuota de socio (30,05 €) en una única aportación por suministro.

Per a fer-te soci de la nostra cooperativa únicament cal contractar la comercialització d’energia. En fer-ho es passa a formar part dels socis de la cooperativa amb les obligacions i avantatges que açò implica.  Si vols fer-te soci, solicita informació en  info@coopelec.es

BENEFICIS

Precio de la energía mucho más económico que en otras comercializadoras

Precio de la potencia a precio de coste (peaje)

Atención personal en nuestras oficinas

Subvención de la factura de Internet y teléfono en la compañía que tenemos “asociada”

Flexibilidad ante impagos y cortes de suministro por impago

Facilidades a la hora de contratar

Disfrute de la gasolinera LOW COST de la cooperativa (SERVICOOP)

Atención técnica las 24 horas del día

Posibilidad de premios en el Sorteo de la Candelaria

Regalos de bienvenida a todos los nacidos e inscritos en Guadassuar

Posibilidad de contratar el suministro eléctrico de otras poblaciones siempre que el titular sea socio al mismo precios que los suministros de Guadassuar

TRANSPARÈNCIA I GARANTIA D’ORIGEN

L’objectiu de COOPELEC és oferir als seus socis tarifes elèctriques d’origen sol renovable, és a dir, una alternativa de consum energètic 100% verd.

En COOPELEC treballem amb proveïdors que produeixen energia 100% renovable i amb garantia d’origen. Per a açò ens cerciorem que tots ells tinguen Certificat d’Origen de de l’Electricitat, un certificat oficial que atorga la Comissió Nacional d’Energia als productors que ho sol·liciten i en el qual es ressalta la quantitat de Kwh que ha produït i que aquesta, íntegrament, és d’origen verd.