Energies renovables

La majoria de l’electricitat consumida avui dia a nivell mundial procedeix de dues fonts: els combustibles fòssils i l’energia nuclear. L’explotació d’ambdues al llarg del temp resulta insostenible perquè els recursos son limitats i perquè la seua extracció o processament afecta de forma negativa al medi ambient. Per tant, a mesura que augmenta la nostra dependència aquests recursos, són menys accessibles i més cars, involucrant-se en la seua distribució i processament multitud d’agents enfrontats. Açò provoca un fort impacte econòmic i social que pot desembocar en una guerra energètica que pràcticament ja és una realitat.

En aquest marc de crisi és necessari cercar altres fonts energètiques que no siguen nocives per al medi ambient i que permeten cobrir són suficiència les demandes energètiques. Les energies renovables són perfectes per a açò ja que s’obtenen de fonts naturals virtualment inesgotables i que es troben al nostre al voltant.

Per què les energies renovables són necessàries en la nostra societat?

  • Afavoreixen el desenvolupament d’indústries locals
  • Fomenten el desenvolupament de tecnologies pròpies del sector
  • Milloren la seguretat energètica
  • Redueixen la contaminació i la petjada energètica
  • Ofereixen major independència dels usuaris enfront de grans companyies i distribuïdores.
  • Garanteixen un augment de l’oferta en funció de la demanda, la qual cosa facilita l’abaratiment de costos
  • Milloren les condicions de competitivitat entre empreses del sector de la qual es beneficien els usuaris finals
  • Són sinònim de gestió eficient i transparent

I tot açò sense perdre serveis i producció energia en funció de la seua demanda.