Acord de creació de la seu electrònica de Elèctrica de Guadassuar Coop. V.

16/05/2018

Donant compliment al que estableix el Decret Legislatiu 2/2015, de 15 de maig, del Consell, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, i seguint el que disposen els estatuts socials d’aquesta Cooperativa , als efectes legals pertinents, es procedeix a la publicació de l’acord de creació de la seu electrònica de la Cooperativa.

Segons acord adoptat en Assemblea General ordinària de data 3 de maig de 2018, es publica en aquesta pàgina web, la creació de la seu electrònica de la Cooperativa www.electricaguadassuar.es durant un període continuat no inferior a un mes.