Política de protecció de dades

Protecció de dades de caràcter personal

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que l’enviament d’informació personal per qualsevol formulari existent en el Lloc web o l’enviament d’un correu electrònic a qualsevol dels nostres bústies implica el següent:

Primer – Que les seves dades de caràcter personal seran tractades i formaran part dels fitxers titularitat de ELECTRICA DE GUADASSUAR COOP. V. amb domicili GRAN VIA, 88, 46610 Guadassuar, a València, amb la finalitat d’atendre les seves sol·licituds, així com per a la gestió comercial que ens vinculi, i l’enviament a través de correu electrònic de la informació que ens sol·liciti, o en és el cas, d’informació sobre les ofertes de la Companyia.

Segon – l’acceptació d’aquesta política de privacitat, així com l’autorització a perquè tracti les dades personals que ens faciliti d’acord amb les finalitats indicades, tant en aquesta política de privacitat com en cada un dels espais del lloc web.

Tercer – Correspon als usuaris l’actualització de les seves pròpies dades. En qualsevol moment, l’Usuari tindrà el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a totes les seves dades personals incloses en els diferents formularis d’alta. Per exercir aquesta facultat l’usuari haurà de remetre un correu electrònic a la següent adreça info@coopelec.es

Quart – L’usuari és responsable de la veracitat de les dades, no podent fer-se responsable de la inexactitud de les dades personals dels usuaris. Així mateix, per poder adquirir el joc haurà de procedir al registre prèviament al moment de la compra, i en el cas que desitgi modificar les dades facilitat comunicar-ho prèviament a la Companyia.

En aquest sentit i d’acord amb l’anterior, d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que totes les dades que hagi pogut facilitar així com les adreces de correus electrònics facilitades seran tractades amb la màxima confidencialitat i exclusivament per atendre les sol·licituds realitzades o bé remetre informació comercial sol·licitada, sent incorporades als fitxers del titular de www.electricaguadassuar.com

Cinquè – entén que les dades han estat introduïdes pel seu titular o per una persona autoritzada per aquest, i que són correctes i exactes.

Sisè – D’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, el titular d’ha adoptat els nivells de seguretat adequats a les dades facilitades pels usuaris i, a més, ha posat tots els mitjans i mesures al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i extracció dels mateixos.

Setè- La cancel·lació de dades implica el bloqueig dels mateixos i que aquests no puguin ser tractats ni visualitzats per ni cap tercer. No obstant això, i sense perjudici del que aquí s’ha exposat, li comuniquem que alguna informació podrà ser conservada de forma bloquejada per part de per al compliment de les seves obligacions legals, com ara responsabilitats contractuals o obligacions fiscals i tributàries. Finalment la baixa de la subscripció al Butlletí de Notícies es produirà de forma automàtica un cop se sol·liciti.

Vuitè – La navegació pel lloc web no requereix el registre a la mateixa d’informació personal, tot i això hi ha diferents apartats de la mateixa a través dels quals recollim informació dels usuaris de la mateixa.

En qualsevol moment, l’Usuari tindrà el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a totes les seves dades personals incloses en els diferents formularis d’acord amb el que estableix aquesta clàusula.